Behovspaketering


1. Vilka parter är inblandade i behovet?
Företag, myndighet, kommun, region, privatperson?

2. Vilka lagar kan vara viktiga att hålla koll på när det gäller behovet?

3. Finns det intressekonflikter inblandade?
Ex. En kund har ett behov och en leverantör/myndighet har ett annat behov?

4. Finns det fler än 1 part som har intresse av att behovet får en lösning?

5. Hur ser en potentiell kund ut till en lösning på behovet?

6. Hur stor är en nationell marknad i antalet potentiella kunder?
Om uppgift finns kring vad kunden är berädd att betala för en lösning kan även marknaden presenteras i form av potentiell omsättning i kr.

7. Är behovet en del i en större process?
Om ja, finns det inbyggda begränsningar i den större processen?

  • Är behovet en underordnad del i en större process? Vad medför det i så fall för begränsningar för en potentiell lösning?
  • Är behovet en överordnad del i en större process vars lösning kan påverka många andra underordnade processer? Vad medför det för begränsningar för en potentiell lösning?
8. Hur kan man mäta nyttan av en lösning på behovet? (kan variera för olika parter som kan gynnas på olika sätt av en lösning)

  • Levnadskvalitét
  • Kostnad
  • Tid
9. Kan det förekomma negativa effekter av att lösa problemet?
Och i så fall för vem?

10. Finns det redan framtagna lösningar på delar av behovet eller för hela behovet?
Om ja, vilka och på vilket sätt löser dom behovet?

11. Ge behovet ett namn

© 2017 Edu Med AB