Behovsinhämtning


1. Mailadress (Frivilligt):
För att kunna återkoppla till behovsägaren.

2. Beskrivning av behovet:
Vikltigt att fokusera enbart på behovet och inte potentiella lösningar!

3. Vad ska uppfyllas för att behovet ska vara löst:
Viktigt med mätbarhet och en tydlighet i när behovet är löst.

4. Vad skulle det innebära för dig om en lösning till behovet arbetas fram?
Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Ökad livskvalitet. Beskriv på vilket sätt:
  • Tidsbesparing. Beskriv hur mycket och hur ofta:
  • Kostnadsbesparing. Beskriv nedan hur mycket och hur ofta:
5. Vad får lösningen kosta?

Välj ett eller två av alternativen nedan (kan både vara en engångsavgift och en återkommande avgift).

  • Engångsavgift. Hur stor?
  • Återkommande avgift. Hur stor och hur ofta (varje dag/vecka/månad/år):

© 2017 Edu Med AB